Nova mogućnost rješavanja urolitijaze u kb dubrava – iskustva i prvi rezultati tretmana primjenom eswl-a

Z. Peršec, D. Rako, N. Radović, T. Sović, G. Bedalov, I. Savić, D. Puškar, M. Padovan, M. Kapelac,

Odjel za urologiju, Klinička bolnica “Dubrava”, Zagreb, Hrvatska

Cilj rada: Prezentacija prvih iskustava sa SIEMENS Lithoskop sustavom za izvantjelesnu litotripsiju (ESWL) na Odjelu za urologiju Kliničke bolnice Dubrava.

Materijali i metode: Prospektivno su prikupljani i retrospektivno analizirani svi protokoli ESWL tretmana u prvih šest mjeseci od instalacije Lithoskop sustava (listopad 2013. – travanj 2014.).

Rezultati: U razmatranom razdoblju je kod 111 pacijenata (68 muškaraca i 43 žene) učinjeno 171 pozicioniranje, te 163 ESWL tretmana, dok u 8 slučajeva konkrement nije bilo moguće dijaskopski ni sonografski locirati. Lokalizacija urolita je bila slijedeća: 47 desni, a 60 lijevi bubreg i 18 obostrano, te 17 desni i 21 lijevi ureter. Prosječna veličina konkrementa tretiranog u bubregu je bila 10,47 mm (5-21 mm) a u ureteru 8,85 mm (4-16 mm). Na kraju tretmana radiološkom je evaluacijom kod 36 bolesnika verificirana kompletna dezintegracija konkrementa, kod 101 parcijalna, a kod 16 minimalna destrukcija. Kod 10 pacijenata nije bilo radiološki vidljivog neposrednog efekta (6 tretmana ranije prekinuto kao suboptimalni radi porasta tlaka ili netolerancije boli). Kod jednog bolesnika tretman je kompliciran uočenom pojavom perirenalnog hematoma koji je konzervativno zbrinut. Zadovoljavajući je efekt dakle uočen kod 84% tretiranih bolesnika (kompletna dezintegracija ili parcijalna destrukcija).

Zaključak: Navedeni podaci verificiraju isključivo radiološki učinak metode na kraju tretmana. Nabava i uvođenje najnovije generacije ESWL-a uređaja predstavlja iskorak u modernom rješavanju urolitijaze u KB Dubrava, uz postizanje optimalnih rezultata u većine tretiranih pacijenata uz minimalnu invazivnost. Primjena ESWL-a uz ostale dostupne metode ima za cilj pružiti našim pacijentima sve moderne mogućnosti minimalno-invazivnog liječenja urolitijaze u KB Dubrava.