Mini PCNL

Krajina V, Perković J, Cvitković M, Pavlović O
Zavod za urologiju, Klinički bolnički centar Osijek, Osijek, Hrvatska

Perkutana nefrolitotomija (eng. percutaneous nephrolithotomy, PCNL) metoda je izbora za liječenje bolesnika s velikim (>20mm) ili kompleksnim bubrežnim kamencima.
U cilju smanjenja morbiditeta povezanog s upotrebom instrumenata većeg promjera (krvarenje, postoperacijska bol, potencijalno oštećenje bubrežne funkcije, dulje vrijeme hospitalizacije) razvijeno je više modifikacija standardne PCNL metode.
Jedna od najznačajnijih razlika je promjer nefroskopa koji u standardnom PCNL-u iznosi 24-30 Fr. Danas poznajemo i mini (14-20 Fr), ultra-mini (11-13 Fr) i mikro (4,85 Fr) PCNL.
Metoda liječenja kamenaca u KBC Osijek, ovisno o veličini i lokaciji, bitno se mijenjala tijekom posljednjih 15 godina, od početka primjene suvremenih metoda litotripsije do danas. Perkutana nefrolitotomija je u našoj ustanovi prvi put izvedena još 1986. godine, a od 1994. godine intenzivno se kombinira PCNL i URS (ureterorenoskopija).
U zadnjih godinu dana nabavkom instrumentarija sve značajnije mjesto zauzima mini PCNL kao metoda izbora za kamence od 10 mm ili veće te očekujemo još značajniji postotak takvih tretmana u odnosu na ESWL (eng. extracorporeal shock wave lithotripsy).
U predavanju prikazat ćemo po koracima tehniku mini PCNL-a kod bolesnice s organskom nefrolitijazom.
Modificirane minimalno invazivne PCNL tehnike (mini, ultra-mini i mikro) sigurne su za liječenje malih do srednje velikih kamenaca bubrega te otvaraju novu dimenziju u liječenju nefrolitijaze.