Medicinska sestra koordinator uro-onkološkog konzilija

A. Stipančić, D. Lisjak, B. Ružić
Klinika za urologiju, KBC Sestre milosrdnice

Ekspanzivan razvoj medicinske struke posljednjih desetljeća dovodi do značajnih promjena koje zahtijevaju niz opsežnih prilagodbi u svakodnevnom profesionalnom djelovanju medicinskih djelatnika. Danas niti jedan zdravstveni djelatnik , ne može više sam, u okviru svih svojih profesionalnih znanja i kompetentnosti zadovoljiti sve kompleksnije potrebe struke, odnosno bolesnika.
Uro-onkološki konzilij Klinike za urologiju predstavlja nezaobilazni segment kvalitetnog i profesionalnog djelovanja naše Klinike. Konzilij godišnje prezentira više od stotinu onkoloških bolesnika iz svih dijelova Hrvatske.
Uloga medicinske sestre kao koordinatora u timu od značajne je važnosti i doprinosi boljoj organizaciji i kvalitetnijeg djelovanje unutar tima što zahtjeva visoku razinu znanja medicinske sestre i edukaciju koja započinje tijekom studija sestrinstva.
Funkcije, odgovornost i obaveze moraju biti jasno razrađene na svim strukturnim razinama, a sve u tom interaktivnom procesu mora biti usmjereno ka glavnom cilju: osiguranju najkvalitetnijeg liječenje i zdravstvene njege te osiguranju najviše moguće kvalitete života naših onkoloških pacijenata.