Liječenje ureteralnih kamenaca ureterorenoskopijom: iskustvo Referentnog centra za urolitijazu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske

Radoja I, Sudarević B, Šimunović D, Kuveždić H.

Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Osijek, Osijek, Hrvatska

 

Uvod

Metode izbora liječenja ureteralnih kamenaca su ureterorenoskopija (URS) i izvantjelesna litotripsija udarnim valovima (SWL). Ovim retrospektivnim istraživanjem željeli smo prikazati naša iskustva u liječenju ureteralnih kamenaca URS-om i analizirati stone-free rate (SFR) i komplikacije.

Bolesnici i metode

Analizirali smo 210 od 777 bolesnika liječenih URS-om na Klinici od 1987. do 2013. godine. Koristili smo Storz-ov semirigidni ureterorenoskop s elektrokinetičkom, a u manjoj mjeri i  ultrazvučnom litotripsijom. Prosječna dob bolesnika bila je 54 godine (raspon od 12-82), omjer muškaraca i žena bio je 0.93. Kamenci su bili u proksimalnom ureteru u 21.9%, u srednjem u 29,5% i u distalnom u 48.6% slučajeva. Prosječna veličina kamenca je bila 10 mm (raspon 2-90 mm). 58% bolesnika imalo je komorbiditete (arterijska hipertenzija 74.6%). U 51% bolesnika prethodno je urađen SWL. SFR je definiran kao odsutnost fragmenata na rentgenskoj snimci i ultrazvuku neposredno nakon URS-a.

Rezultati

SFR je sveukupno bio 77.14%, za kamence u proksimalnom ureteru 58.7%, u srednjem 79%, a u distalnom 84.3%. U 41% bolesnika postavljen je JJ stent. U 58.3% bolesnika s fragmentima nakon URS-a urađen je SWL koji je postigao potpuno uklanjanje kamenaca. Ostali bolesnici imali su klinički beznačajne ostatne fragmente, praćeni su tijekom kontrolnih pregleda ili su kasnije podvrgnuti SWL-u. Od komplikacija imali smo vrućicu u 13, perkutanu nefrostomiju u 6, otvoreni operativni zahvat u 4 bolesnika.

Rasprava

URS je metoda izbora liječenja ureteralnih kamenaca u bolesnika mlađe životne dobi, ima nisku stopu komplikacija i revizije. Dodatni SWL tretman urađen je kada nije došlo do spontanog izmokravanja rezidualnih fragmenata.