Liječenje malih tumora bubrega u KBC Zagreb

Luka Penezić¹, Toni Zekulić¹, Ilija Jurić¹, Matko Leović¹, Ana Marija Alduk², Elvira Krešić², Tomislav Kuliš¹, Vedran Andrijašević¹, Sandra Nađ Škegro¹, Nikola Knežević¹, Željko Kaštelan¹
¹Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb
²Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Zagreb

Uvod:
Tumori bubrega čine oko 3% svih karcinoma i postoji više strategija liječenja koje ovise o mnogim čimbenicima kao što su: veličina i lokalizacija tumora, dob, komorbiditeti i opće stanje bolesnika. Prati se povećanje incidencije malih tumora bubrega (SRM, small renal mass, promjera ≤ 4cm) i njihov udio danas čini oko 60% svih tumora bubrega. Uz to SRM su u oko 20% slučajeva dobroćudni, dok se kod 80% slučajeva radi o zloćudnom tumoru, ali većinom početnog stadiju i niskog gradusa. Prvi izbor u liječenju ovih tumora je parcijalna nefrektomija. Međutim, zbog starenja populacije sve je veći broj pacijenata koji nisu u pogodni za operativni zahvat. Tada u obzir dolaze termoablacijske tehnike kao što su radiofrekventna ablacija (RFA) i mikrovalna ablacija (MWA).

Rezultati:
Analizirali smo kirurške trendove u operativnom liječenju malih bubrežnih tumora u periodu od veljače 2011. do prosinca 2020. i primjenu termoablacijskih metoda od veljače 2017. do kolovoza 2023. godine. Učinjeno je 328 parcijalnih nefrektomija, od čega 111 (33.8%) laparoskopskim i 217 (66.2%) otvorenim pristupom. Provedeno je 102 termoablacijskih zahvata, od toga 27 (26.47%) RFA i 75 (73.52%) MWA.

Zaključak:
Suvremeno liječenje tumora bubrega nalaže multidisciplinarni pristup zbog brzog razvoja kirurških tehnika, onkološkog liječenja i novih tehnologija.Parcijalna nefrektomija je metoda izbora za male tumore bubega, ali termoablacijske metode daju dobre onkološke rezultate uz nisku stopu komplikacija i kratko vrijeme hospitalizacije. Zbog toga imaju svoje mjesto u liječenju malih tumora bubrega kod bolesnika koji nisu podobni za operativni zahvat.