Laserska uretrotomija

Darija Vidović, ms

 

Klinika za urologiju KBC Zagreb

 

SAŽETAK

Laserska uretrotomija je endoskopsko liječenje strikture uretre pomoću lasera, predstavlja veliki izazov urološkoj praksi. Nekoliko autora je prikazalo obećavajuće rezultate liječenja uretrotomije pomoću lasera (Holmium laser).

Cilj ovog rada je prikazati naša iskustva o uretrotomijama pomoću diodnog HPD lasera. Diodni laser ima prodor u tkivo između 1-4mm,  za razliku od Holmium lasera ima stalan rad i apsorbira se na hemoglobinu, pa je manja mogućnost krvarenja.

Trajanje operativnog zahvata je 18min, a prosječno vrijeme hospitalizacije 2 dana (1-4dana). Svi pacijenti imaju perioperativnu antibiotsku profilaxu ( Ciprinol 200mg).                            

Postoperativna njega pacijenta  sastoji  se od pomoći pri obavljanju osobne higijene, kontrole vitalnih znakova, boje i koonzistencije urina i primjene analgetika, antibiotika. Nisu zabilježene intraoperativne i postoperativne komplikacije. Kateter se vadi 3 tjedna iza operacije.

Endoskopska laserska uretrotomija je siguran minimalno invazivan operativni zahvat. Laserska uretrotomija radi se kod nas od listopada 2011. godine