Laparoskopska pijeloplastika

Marjan Marić,

Klinika za urologiju, KBC Zagreb, Hrvatska

Cilj rada: Laparoskopska pijeloplastika je minimalno invazivna metoda liječenja stenoze pijeloureteralnog (P-U) segmenta.U odnosu na otvoreni operativni zahvat ima usporedivu uspješnost uz prednost kraće hospitalizacije te bržeg oporavka bolesnika.Cilj ove studije je analiza rezultata laparoskopskih pijeloplastika u u našoj Klinici.

Materijali i metode: Izdvojili smo povijesti bolesti bolesnika operiranih laparoskopskim pristupom radi stenoze P-U segmenta od ožujka 2007 do ožujka 2014. Dijagnoza stenoze P-U segmenta je postavljena temeljem kliničke slike i radioloških metoda (intravenska urografija ili MSCT urografija te dinamička diuretska scintigrafija bubrega).

Rezultati: U navedenom razdoblju operirana su ukupno 83 bolesnika (46 žena, 37 muškaraca). Prosječna dob žena je 32.2 god. (17-76), a muškaraca 27.8 god (17-60). Prosječno vrijeme hospitalizacije je 3.2 dana (2-5). Na osnovu intraoperativnog nalaza učinjeno je 65 diskontinuitetnih (Hynes Anderson) te 18 kontinuitetnih (Fenger, V-Y) pijeloplastika.Uzrok PU stenoze su u 50 slučajeva bile akcesorne krvne žile. Svi bolesnici su operirani transperitonealnim pristupom,kod jedne bolesnice je učinjena pijeloplastika ektopičnog bubrega. Svima je intraoperativno učinjena anterogradna intubacija uretera sa JJ protezom.Prosječno trajanje zahvata je 145 min ( 80-250), a vrijeme praćenja bolesnika 27.2 mjeseci (2-82).Od komplikacija smo u jednom navratu imali distalnu migraciju JJ proteze koja je endoskopski zbrinuta.U jednog bolesnika je na osnovu dinamičke diuretske scintigrafije bubrega postavljena sumnja na recidiv stenoze P-U segmenta,koja je naknadno učinjenom retrogradnom ureteropijelografijom te UZV bubrega isključena.

Zaklučak: Literatura pokazuje da je laparoskopska pijeloplastika istovrijedna otvorenom pristupu uz dodatne prednosti minimalno invazivne kirurgije,što potvrđuje i naša serija bolesnika. Ova metoda je postala standard liječenja bolesnika sa stenozom P-U segmenta,kako u svijetu tako i kod nas.