Laparoskopska parcijalna nefrektomija u KBC Zagreb

Nikola Knežević¹, Luka Penezić¹, Tomislav Kuliš¹, Eleonora Goluža², Željko Kaštelan¹

1 Klinika za urologiju, KBC Zagreb
2 Klinika za anesteziju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb

Uvod
Karcinom bubrega predstavlja 2-3% svih karcinoma. Zahvaljujući slikovnim metodama (CT i ultrazvuk) povećao se broj slučajno dijagnosticiranih karcinoma bubrega koji su u pravilu manje veličine i nižeg stadija. Suvremeno liječenje T1 karcinoma bubrega preporuča parcijalnu nefrektomiju kad god je to tehnički moguće. Laparoskopska parcijalna nefrektomija ima niži morbiditet od otvorene, a bez gubitka kvalitete onkološkog ishoda otvorene nefrektomije. Cilj ovog rada je prikazati iskustvo laparoskopske parcijalne nefrektomije u Klinici za urologiju KBC Zagreb.

Metode
U razdoblju od siječnja 2008. godine do kolovoza 2018. godine učinjeno je 103 laparoskopskih parcijalnih nefrektomija. Prema patohistološkoj analizi tumora, u 75% slučajeva je nađen karcinom svijetlih stanica, 6% angiomiolipom, 5% onkocitom, dok 14% otpada na preostale tipove. Kod dva pacijenta bio kirurški rub je bio pozitivan (1,9%). Prosječno vrijeme trajanja operacije je 90 minuta (raspon 80-120 minuta). Prosječno vrijeme trajanja tople ishemije je 13 minuta (raspon 7-25 minuta). Prosječni procijenjeni gubitak krvi je 70mL (raspon 50-150mL). Nismo imali niti jednu konverziju, a od komplikacija smo imali jednu Clavien Dindo gradus IIIa komplikaciju – rano postoperativno krvarenje koje je zbrinuto embolizacijom, jednu Clavien Dindo gradus IIIb komplikaciju – kasno postoperativno krvarenje koje otvoreno zbrinuto te tri Clavien Dindo gradus II komplikacije – transfuzije koncentrata eritrocita. Prosječno vrijeme hospitalizacije je 4 dana (raspon 3-10 dana).

Zaključak
U Klinici za urologiju KBC Zagreb unazad 10 godina uspješno liječimo pacijente s karcinomom bubrega laparoskopskom parcijalnom nefrektomijom. Ona se pokazala kao sigurna i onkološki prihvatljiva metoda koja donosi sve prednosti minimalno invazivne kirurgije.