Laparoskopija u urologiji zadaća medicinske sestre – instrumentarke

Marija Omazić, bacc.med.techn
Klinički bolnički centar Osijek, Zavod za urologiju

Sažetak:
Laparoskopija je minimalno invazivna metoda u kirurgiji tijekom koje se operacija izvodi kroz više manjih rezova (5 do 15 mm) uz pomoć dugačkih, uskih instrumenata i radnih troakara. Zamijenila je brojne kirurške zahvate koji se izvode kod laparotomije (otvorenog trbuha). Danas je laparoskopski moguće izvesti gotovo sve urološke operacije te izbjeći otvoreni zahvat.

Radi minimalizacije traume tkiva, velika prednost koju donosi je skraćeno vrijeme mnogih operacija, brži postoperativni oporavak i bolji kozmetički rezultat u smislu ožiljaka. Radi svega navedenog, bolesnici se brže vraćaju svakodnevnim funkcijama i navikama.

Na Zavodu za urologiju KBC Osijek do sada je učinjeno 20 operacija.

Laparoscopy in urology
Marija Omazić, bacc.med.techn
Clinical hospital center Osijek, Department of urology

Abstract:
Laparoscopy is a minimally invasive method in surgery during which the operation is performed through several small incisions (5 to 15 mm) with the help of long, narrow instruments and working trocars. It has replaced numerous surgical procedures performed during laparotomy (open abdomen). Today, it is possible to perform almost all urological operations laparoscopically and avoid an open procedure.

In order to minimize tissue trauma, the great advantage it brings is the shortened time of many operations, faster postoperative recovery and a better cosmetic result in terms of scars. Due to all of the above, patients return to their daily functions and habits more quickly.

So far, 20 operations have been performed at the Department of Urology of KBC Osijek.