Kvaliteta života bolesnika s nefrostomom

Rob

 

Pacijenti kod koji postoji prepreka uretera ili uretre dolazi do narušavanja otjecanja mokraće iz bubrega u mokraćni mjehur ali i iz mokraćnog mjehura zbog različitih simptoma, te je jedno od rješenja postavljanje nefrostome ili drugih urinskih drenaža, ovisno o mjestu zapreke i patologije. Postavljanje nefrostome odnosno urinskih derivacija može biti privremeno ili trajno tj. doživotno. U radu je predstavljena cjelokupna zdravstvena njega pacijenata kod derivacije urina i nefrostome i pravilno postupanje s nefrostomom i urinskim vrećicama. Opisani su najčešći zdravstveni postupci, intervencije medicinske sestre, edukacija bolesnika i kućna njega kod derivacije urina, preoperativna i postoperativna priprema i najčešće sestrinske dijagnoze, kao i postavljanje te priprema bolesnika kod nefrostome u Županijskoj bolnici Čakovec te kvaliteta života bolesnika s nefrostomom.

 

KLJUČNE RIJEČI: derivacija urina, nefrostoma, ileum conduit, ureterosigmoidostomija, kutana ureterostomija, cistostomija, kontinentni rezervoar ileuma (Kock pouch), urinska vrećica,  zdravstvena njega, edukacija, sestrinske intervencije, sestrinske dijagnoze, kvaliteta života.