Konzervativno liječenje Peyronijeve bolesti lokalnom aplikacijom blokatora kalcijevih kanala na Klinici za urologiju KBC „Sestre milosrdnice“

J. Katušić, I.Grubišić, I. Svaguša, B. Čikić, G. Štimac, D. Trnski,

Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Peyronijeva bolest je stanje koja zahvaća tuniku albugineju i kavernozno tijelo penisa. Iako je najčešći uzrok stečenih kurvatura penisa, etiologija još uvijek nije dovoljno razjašnjena. Bolest je prvi puta opisana u 16. stoljeću ali prvi sistematski opis iznio je Francois de Lapeyronie. Ova stečena dobroćudna promjena uzrokovana je zadebljanjem tunike albugineje koje posljedično uzrokuje bolne erekcije i poremećaj u kvaliteti erekcije.

Bolest se dijagnosticira anamnezom, kliničkim pregledom i ultrazvukom koji daje informacije o veličini plaka, dubini infiltracije kavernoznog tijela te o stupnju kalcifikacije plaka.

I dalje nejasna etiologija bolestiuzrokom je primjene različitih modaliteta liječenja koji uključuju konzervativni pristup kao i kirurško liječenje. Konzervativno liječenje uključuje lokalnu i/ili peroralnu terapiju. Najčešće upotrebljavani peroralni lijekovi su E vitamin i POTABA (Kalijev para aminobenzoat). U lokalnoj terapiji koriste se blokatori kalcijevih kanala (Verapamil), hijaluronidaza i kortikosteroidi.

U predavanju će biti izneseni naši stavovi i rezultati u liječenju Peyronijeve bolesti lokalnom aplikacijom Verapamila.