Jatrogene bolesti u urologiji

Marija Omazić, bacc. med. techn., Ružica Varga, bacc. med. techn.,

Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Osijek

Termin (nastao od grčkog: iatros – liječnik, genezis – porijeklo) koristi se da označi bolesti prouzročene medicinskim tretmanom.
Dokazano je da se u oko 40 % slučajeva, uzročnici bolničkih infekcija izravno prenose rukama zdravstvenog osoblja.
Na Klinici za urologiju, KBC Osijek, mjere prevencije intrahospitalnih infekcija, provode se na visokoj razini, no uza sve mjere opeza, širenje infekcije često je teško prevenirati.
Od konverzijskih operacijskih zahvata, spomenuti ćemo: jatrogene ozljede bubrega, uretera, mokraćnog mjehura i uretre.
Zdravstveni djelatnici svojim znanjem i vještinama, te pridržavanjem postupnika o higijeni ruku, uvelike mogu doprinijeti smanjenju jatrogenih bolesti.