Intravezikalna primjena bcg u liječenju površinskih tumora mokraćnog mjehura

Tkalac M. , Mikičić M., Vitas L.

Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Rijeka. Rijeka, Hrvatska

Uvod i cilj rada

Osnova liječenja karcinoma mokraćnoga mjehura je transuretralna resekcija tumora. U određenog broja bolesnika neophodno je liječenje nadopuniti s intravezikalnom instilacijom BCG-a. Djelotvornost BCG-a se temelji na izazivanju lokalizirane nespecifične imunološke reakcije, koja dovodi do destrukcije preostalih tumorskih stanica i sprečava nastajanje novih. Cilj rada je procjena vrijednosti BCG terapije, njezin udio u svezi s patologijom tumora mokraćnog mjehura, te prikazati rad medicinske sestre u provođenju BCG terapije.

Pacijenti i metode rada

Analizirali smo sve bolesnike u kojih je od 2008. – 2011. godine provedena intravezikalna BCG terapija. Podaci su dobiveni analizom medicinske dokumentacije bolesnika. Učinjena je statistička obrada dobivenih podataka uz poseban naglasak na uočavanje specifičnosti rada sestre tijekom liječenja BCG.

Rezultati

BCG se preporučuje instilirati bolesnicima s površinskim karcinomom mokraćnoga mjehura koji imaju veću sklonost recidivima. Bolesnici čiji su podaci analizirani liječeni su po shemi: indukcijska terapija + terapija održavanja kroz ukupno 24 mjeseca. Tijekom razdoblja koje je obuhvaćeno, Klinici učinjeno je 691 transuretralna resekcija tumora mokraćnog mjehura. Radom je obuhvaćeno 85 bolesnika koji su liječeni BCG, u dobi od 19–73 godina. Najviše bolesnika je bilo u starosnoj skupini od 50–70 godina, njih 50 (58,8%). Zastupljeniji su bili muškarci (65 bolesnika-76,5%). Komplikacije koje su se pojavile u 3 bolesnika (3,5%) dovele su do prekida terapije.

Diskusija i zaključak

Specifičnost u radu sestre očituje se u educiranosti za primjenu BCG-a i komunikativnim sposobnostima da educira bolesnika za terapiju i prepoznavanje mogućih komplikacija. Zaključno, u naših bolesnika instilacija BCG-a se pokazala kao uspješna metoda liječenja uz minimalne nuspojave i rijetke komplikacije koje su uzrokovale prekid primjene BCG.