Inovativni program liječenja raka mokraćnog mjehura – zadaci medicinske sestre

A. Redžepagić, A. Stipančić, B. Ružić
Klinika za urologiju, KBC Sestre milosrdnice

Rak mokraćnog mjehura drugi je najčešći maligni tumor mokraćnog sustava. Incidencija je u porastu u gotovo svim zemljama svijeta, osobito u Sjevernoj Americi i Europi. Rak mokraćnog mjehura javlja se u starijoj dobi, najčešće od 50. do 70. godine života. Kod muškaraca je tri puta češći nego u žena.
U posljednje vrijeme uvedena je nova neinvazivna metoda u postupku liječenja raka mokraćnog mjehura, naziva Elektromotive Drug Administration (EMDA). To je metoda koja omogućava kontroliranu isporuku lijekova u stjenku mokraćnog mjehura koja rezultira sedam puta većom koncentracijom lijeka u dubljim slojevima mjehura u odnosu na pasivnu difuziju, čime se postiže veća klinička djelotvornost.
Indikacije za EMDA su: intersticijski cistitis, cistodistenzija, infekcije mokraćnog mjehura, rak mokraćnog mjehura, prostatitis i prekomjerno aktivni mokraćni mjehur, a 2017. godine ova metoda uvrštena je u Europske urološke smjernice za liječenje raka mokraćnog mjehura.
Na Klinici za urologiju KBC Sestre milosrdnice od 2018. godine, uz ostale metode liječenja raka mokraćnog mjehura, primjenjujemo i EMDA metodu.
Neizostavna je uloga medicinskih sestara koje trebaju posjedovati adekvatna znanja o primjeni intravezikalne terapije; citostatskoj i imunoterapiji te pravovremenim uočavanjem nuspojava ili komplikacija ove metode liječenja.