Erektilna disfunkcija (ed)

Ivanka Gelo,

Klinika za urologiju KBC Zagreb

Erektilna disfunkcija (ED) predstavlja nemogućnost muškarca da postigne i zadrži odgovarajuću erekciju potrebnu za zadovoljavajući spolni odnos. Erektilna disfunkcija može biti, jedan od najranijih simptoma mnoštva bolesti, više organskih sustava. Prema procjenama stručnjaka danas od ED u Europskoj uniji boluje više od 40 milijuna muškaraca, a predviđa se da će se do 2025. godine taj broj udvostručiti.

Uzroci nastanka erektilne disfunkcije mogu biti organski i psihogeni. Ključni problem kod bolesnika s ED je razlikovanje psihološki i tjelesno uzrokovane ED. Poremećaj spolne funkcje može biti posljedica sistemskih bolesti i liječenje tih bolesti, a ne samo posljedica bolesti mokraćnog i spolnog sustava, žlijezda s unutarnjim izlučivanjem ili psihičkih poremećaja.

Liječenje obuhvaća edukaciju i savjetovanje bračnih partnera, liječenje kroničnih bolesti, promjena stila života, uklanjanje rizičnih faktora (pušenje, alkohol, prehrana i sl.) peroralna farmakoterapija, intrakavernozne injekcije i operativno liječenje (proteze).

Prvi korak u liječenju erektilne disfunkcije je razgovor s bolesnikom , te je obavezan interdisciplinarni pristup koji uključuje suradnju s kardiolozima, endokrinolozima, neurolozima i sl. Kod psiholoških uzroka nužna je suradnja s psihijatrom, psihologom i seksologom. U liječenje je potrebno uključiti oba partnera. Informiranje šire javnosti te novija saznanja o bolesti povećale su broj novopostavljenih dijagnozaED-a.