Edukacija bolesnika s transplantiranim bubregom

Kristina Lacković, bacc.med.techn., Ivanka Gelo, dipl.med.techn., Petra Poljak, bacc.med.techn.
Klinika za urologiju KBC Zagreb

Transplantacija bubrega je najvrednija metoda u liječenju terminalnog bubrežnog zatajenja, što je prije svega rezultat razvoja imunosupresivne terapije, odgovarajućih kiruških tehnika, ali i kvalitetne edukacije bolesnika.
Edukacija bolesnika je važan dio transplantacijskog programa kako bi bolesnik nakon otpusta iz bolnice mogao samostalno pratiti svoje stanje i na vrijeme uočiti pojedine probleme. Kada se stvore uvjeti medicinska sestra počinje provoditi edukacijski program kako bi bolesnik do izlaska iz bolnice svladao određene vještine, točno znao koje lijekove treba uzimati, te sam znao voditi listu unosa i iznosa tekućine. Bolesnik se također educira o tome koji su simptomi odbacivanja bubrega, kako bi se na vrijeme moglo provesti odgovarajuće liječenje. Potrebno je poučiti bolesnika pravilnom uzimanju srednjeg mlaza urina za kulturu urina, odgovarajućem skupljanju 24-satnog urina za klirens kreatinina, svakodnevnom vaganju i mjerenju tjelesne težine, mjerenju krvnog tlaka, izbjegavanju pojavljivanja među većom skupinom ljudi, nošenju maske kod kuće u slučaju da je netko od ukućana prehlađen i pridržavanju temeljnih higijenskih navika. Iz ovog proizlazi da liječenje transplantiranih bolesnika zahtjeva posebno educiranu, sposobnu i stručnu medicinsku sestru.
Neophodna je spremnost medicinske sestre da primi informacije od bolesnika, sposobnost da njegove životne potencijale osamostali i pomogne mu da se manje osjeća bolesnikom, a više zdravom osobom.

Ključne riječi: transplantacija, bubreg, imunosupresija, edukacija