Biopsije prostate u Kliničkom bolničkom centru Zagreb; analiza rezultata kroz pet godina

Toni Zekulić¹, Tomislav Kuliš¹², Tvrtko Hudolin¹², Ivica Mokos¹², Luka Penezić¹, Zoran Zimak¹, Mirko Bakula¹, Bojan Čikić¹, Jerko Anđelić¹, Tomislav Sambolić¹, Hrvoje Saić¹, Nikola Knežević¹², Ahmad El-Saleh¹, Željko Kaštelan¹²
¹Klinika za Urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
²Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, 10000 Zagreb

Biopsija prostate je zlatni standard u dijagnostici raka prostate. U novije vrijeme se uz standardnu, shematsku biopsiju, sve više koristi multiparametrijska magnetska rezonancija i na njoj temeljena ciljana biopsija. Analizirali smo sve biopsije prostate učinjene u Centru za prostatu, KBC-a Zagreb, od siječnja 2018. do prosinca 2022. godine.

U navedenom periodu je učinjeno ukupno 3385 biopsija prostate, od čega 2636 shematskih i 749 kognitivnih ciljanih. Prati se kontinuirani godišnji porast ukupnog broja, ali i porast udjela ciljanih biopsija. Pozitivitet shematskih biopsija je bio 45%, a ciljanih, 53%. Kod ciljanih biopsija, pozitivitet PI-RADS 3 lezija je bio 35%, PI-RADS 4, 61%, a PI-RADS 5, 86%. Medijan broja pozitivnih cilindara je bio 3 za shematske, a 4 za ciljane biopsije, dok je postotak najvišeg pozitiviteta cilindra bio 30% za shematske, a 60% za ciljane cilindre.

Ciljanom biopsijom je dokazan veći udio karcinoma ISUP gradusa II i III; 38% i 17% naprema 28% i 13% dokazanih shematskom. Karcinom ISUP gradusa I je češće dokazan shematskom biopsijom, 36% naprema 33%, dokazan ciljanom. Kada se analiziraju samo ciljane biopsije, dokazano je da porastom PI-RADS zbroja, kod istih pacijenata, raste udio pozitivnih ciljanih cilindara u odnosu na shematske. Također, ciljanim cilindrima su se kod istih pacijenata dokazali karcinomi većeg ISUP gradusa, u odnosu na shematske cilindre.

Zaključno, ciljana biopsija prostate temeljena na multiparametrijskj magnetskoj rezonanciji, je vrijedan dodatak shematskoj biopsiji te omogućuje dijagnozu karcinoma višeg ISUP gradusa, osobito kod postojanja PI-RADS 4 i 5 lezija. Klinički izazov predstavljaju pacijenti s PI-RADS 3 lezijama i prethodno negativnim shematskim biopsijama. Kako bi se spriječila pretjerana dijagnoza i liječenje, potrebna je multidisciplinarna suradnja uz kontinuiranu edukaciju i analizu vlastitih rezultata.