Biopsija bubrega

Ivana Vidošić, bacc.med.techn, Ivana Barić, ms,

Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za Urologiju

Biopsija bubrega je dijagnostički postupak pri kojem se pod kontrolom ultrazvuka i uz pomoć tanke i za tu namjenu posebno oblikovane igle, perkutano, uzimaju uzorci tkiva bubrega. Uzorci se kasnije promatraju pod mikroskopom čime se dobiju korisne informacije za dijagnozu i liječenje. Biopsiju bubrega potrebno je napraviti bolesnicima s bubrežnom bolešću, nakon postavljenje indikacije. Najčešće se provodi tek kad druge, manje invazivne dijagnostičke metode nisu dovele do postavljanja specifične dijagnoze.