Akutni skrotum kao hitno stanje u urologiji

Antonija Garai Jakovljević, bacc. med. tech, Tihana Troha, ms,

Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za urologiju

Akutni skrotum se može definirati kao svako stanje skrotuma ili skrotalnog sadržaja koje zahtijeva hitnu medicinsku ili kiruršku intervenciju. Simptomi su bol, crvenilo i otok skrotuma. Najčešće nastaje zbog torzije (“zakretanja”) apendiksa testisa, torzije testisa ili upale.

Torzija testisa je hitno stanje u urologiji koje nastaje uvrtanjem testisa oko uzdužne osi čime se presaviju krvne žile koje hrane testis. Ukoliko se takvo stanje ne ispravi, bilo spontano bilo operativnim zahvatom, unutar 6 sati, velika je vjerojatnost da će testis propasti.

Neki od uzroka akutnog skrotuma mogu imati ozbiljne poslijedice ako nisu pravilno dijagnosticirane i tretirane.